Odszkodowania

ODSZKODOWANIA

Nasza kancelaria udziela poszkodowanym kompleksowej pomocy przy uzyskiwaniu świadczeń ubezpieczeniowych, odszkodowań i zadośćuczynień. Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych i wypadków przy pracy. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przeciwko ubezpieczycielom zaniżającym lub odmawiającym wypłaty należnych świadczeń zarówno z ubezpieczeń obowiązkowych jak i dobrowolnych, polis grupowych i indywidulanych, z tytułu nieszczęśliwego wypadku lub na wypadek choroby.

Top