Odszkodowania

ODSZKODOWANIA

Kancelaria udziela pomocy prawnej w uzyskiwaniu odszkodowań. Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń z tytułu nieszczęśliwych wypadków, wypadków komunikacyjnych oraz wypadków przy pracy. Świadczymy również pomoc prawną w zakresie dochodzenia od szpitali odszkodowań za błędy medyczne popełnione przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, czy ratowników medycznych. Dochodzenie odszkodowania za błąd medyczny wymaga udowodnienia, że działania personelu medycznego były błędne i niezgodne z wiedzą medyczną, popełniony błąd był zawiniony oraz że pomiędzy takim działaniem, a poniesioną przez pacjenta szkodą, zachodzi adekwatny związek przyczynowy. W tego rodzaju sprawach pomoc prawnika bywa nieodzowna.

Top