Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystanie ze strony radca-szyszka.pl administrowanej przez radcę prawnego Dawida Szyszkę nie wiąże się z pozyskiwaniem przez naszą Kancelarię żadnych danych użytkowników pozwalających bezpośrednio na ustalenie ich tożsamości. Nie podejmujemy też żadnych dodatkowych działań zmierzających do ustalenia tej tożsamości.

Stosujemy jednak cookies – niewielkie pliki, które są przesyłane do urządzenia użytkownika podczas przeglądania naszej strony. Mogą one dostarczyć nam informacji o adresie IP użytkownika, nazwie domeny, typie systemu operacyjnego użytkownika oraz typie przeglądarki. Pliki te w żaden sposób nie pozwalają nam jednak ustalić tożsamości użytkowników.

Stosujemy następujące rodzaje cookies:
• cookies sesyjne (tymczasowe) – umożliwiające poprawne przekazywanie treści naszej strony internetowej na Państwa urządzenie końcowe; zawierają one wyłącznie informacje pozwalające na identyfikację danej sesji;
• standardowe cookies Google Analytics – pozwalające na mierzenie ruchu na naszych stronach oraz badanie preferencji użytkowników (np. które z elementów naszej strony cieszą się największym Państwa zainteresowaniem)
W przypadku nawiązania z nami kontaktu i przekazania nam informacji stanowiących dotyczące Państwa dane osobowe zobowiązani jesteśmy zgodnie z obowiązującym prawem udzielić Państwu informacji odnoszących się do przetwarzania przez nas tych danych. Znajdą je Państwo poniżej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Radca Prawny Dawid Szyszka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Szyszka z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Kościelnej 15/2 (dalej: ja). Możesz się ze mną skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Kościelna 15/2, 86-300 Grudziądz
• przez e-mail: radca.szyszka@gmail.com

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będę przetwarzać Twoje dane osobowe:
• w celu świadczenia pomocy prawnej na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• w celu zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych na podstawie Twojego zainteresowania ofertą Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją mojego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na mnie, w związku z prowadzeniem działalności prawniczej, w tym obowiązków fiskalnych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

3. Okres przechowywania danych osobowych.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie lub na czas obowiązywania umowy – w przypadku jej zawarcia, a po jej wygaśnięciu bądź rozwiązaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, przede wszystkim przepisów podatkowych oraz ustawy o radcach prawnych.

4. Odbiorcy danych.
Twoje dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom trzecim z wyłączeniem organów i podmiotów zaangażowanych w procesie świadczenia Tobie pomocy prawnej. Jednakże w celu zapewnienia należytego poziomu usługi do Twoich danych mogą też mieć dostęp moi podwykonawcy, np. biuro rachunkowe, dostawcy usług IT. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzam Twoje dane na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu;
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Informacja o wymogu umownym podania danych osobowych.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy, świadczenia pomocy prawnej, przedstawienia oferty współpracy.

Top