Upadłość Konsumencka

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka ma na celu oddłużenie osoby, która popadła w stan niewypłacalności. Istotnym warunkiem skuteczności postępowania jest ustalenie czy dłużnik nie ponosi winy za to, że popadł w stan niewypłacalności, lub czy stan ten nie został osiągnięty wskutek rażącego niedbalstwa. Przeprowadzenie upadłości konsumenckiej skutkuje częściowym lub całkowitym umorzeniem zobowiązań (oddłużeniem), które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. W całej procedurze kluczowe jest profesjonalne sporządzenie wniosku oraz zaprezentowanie sądowi całościowej dokumentacji przedstawiającej sytuację dłużnika. Nasi prawnicy zapewniają wsparcie w tym zakresie.

Top