Prawo Pracy

PRAWO PRACY

Prawo pracy jest jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii. Zapewniamy reprezentację w postępowaniach sądowych oraz pomoc przy tworzeniu regulacji wewnątrzzakładowych dla firm: regulaminów pracy, regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Pomogamy zarówno pracownikom jak i pracodawcom. Doradzamy w kwestiach związanych z nawiązywaniem, rozwiązywaniem oraz zmianą stosunku pracy. Reprezentujemy w procesach sądowych dotyczących zwolnień dyscyplinarnych i związanych z tym roszczeń o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie, odpowiedzialności materialanej pracowników, umów o zakazie konkurencji, odszkodowań za wypadki przy pracy. Podejmujemy się reprezentacji pracowników w sprawach o mobbing i dyskryminację.

Top