Spory Sądowe

SPORY SĄDOWE

Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych, zarówno procesowych jak i nieprocesowych, z zakresu spraw cywilnych, gospodarczych oraz prawa pracy. Cechuje nas doskonała znajomość przepisów proceduralnych. Pomagamy klientom rzetelnie ocenić ich sytuację prawną, z której wynikaja pozycja procesowa i szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. Badamy zasadność prowadzenia mediacji i negocjacji ugodowych oraz wspólnie z klientem ustalamy plan działań i harmonogram czynności w sprawie. Z sukcesami reprezentujemy naszych klientów w sprawach o zapłatę, odszkodowanie, podział majątku, dział spadku czy zasiedzenie nieruchomości. Stale doskonalimy nasze umiejętności oraz poszerzamy wiedzę, aby na sali sądowej osiągać jak najlepsze rezultaty.

Top